Om Budakuten


Budakuten, en personlig budfirma!

Budakuten i Malmö AB har funnits i regionen sedan 1992 och tillhandahåller tjänster inom budservice och åkeri. Vi satsar hårt på den personliga servicen åt våra kunder och tillgodoser alltid kundens behov med hög leveranssäkerhet och trygghet. Våra välutbildade chaufförer blir ert ansikte utåt. De vet vad service innebär och Budakuten är både miljö- och kvalitetssäkrade enligt ISO 14001:2004 samt 9001:2008.

budakutenbil_personlig_service
skapbil_3_5_ton

Alla sorters transporter

Vi har många olika fordonstyper, allt från personbilar till tunga lastbilar med bakgavellyft. Behöver du leverera smågods eller 18 lastpallar, ett kilo eller 9 ton, inom Malmö eller övriga Sverige och utlandet – Budakuten hjälper dig oavsett! Vi erbjuder bland annat expressbud, bud för levereras under dagen, slingor i hela Skåne, direktleveranser dit du som kund vill att vi levererar samt Köpenhamnsslinga.

Lagertjänster

Vi kan både korttids- och långtidslagra ert gods, samt sköta er tredjepartslogistik. Vårt lager rymmer 1500 kvm. Vi driver vår verksamhet med största noggrannhet och har hög kvalitét på våra tjänster
Budakuten erbjuder en rad olika tjänster såsom panikbud, expressbud,
budslingor (Västra Skåne, Smågodsslinga, Köpenhamn och Pallgodsslinga), distribution och lagerhållning.
Kontakta oss gärna och bli kund hos Budakuten i Malmö AB, precis som över 500 andra företag redan gör. Vi hittar lösningen för just er!
Varmt välkomna!

lagertjänster budakuten malmö

Kvalitetspolicy

Företagets strävan är:

– att skapa och behålla goda relationer med våra kunder – att utföra tjänsten på överenskommen kvalitetsnivå – att leverera godset inom utlovad tid och i oförändrat skick – att ha fordonen i bästa skick
Inbyggt varningssystem om gods riskerar att bli försenat.
Vår målsättning är att antalet fel och brister i kvaliteten genom införande av kvalitetssäkringssystem enligt ISO 9001 ska vara så få som möjligt.

Miljöpolicy

Företaget skall:

  • Utifrån externa krav samt egna förutsättningar och resurser begränsa verksamhetens miljöpåverkan.
  • Fortlöpande förbättra verksamheten ur miljösynpunkt och så långt det är möjligt förebygga föroreningar.
  • Följa aktuell miljölagstiftning.
  • Fastställa och följa upp företagets miljömål.
  • Ge de anställda information om företagets miljöarbete och genomföra erforderlig utbildning i miljöfrågor.
  • Årligen sammanställa och öppet visa våra miljöresultat Alla anställda ska vara väl förtrogna med företagets kvalitets- och miljöpolicy och mål, samt vara medvetna om vad god service och godsvård betyder.