För transport av farligt gods har vi ADR-utbildad personal

All personal hos budakuten har Farligt gods (ADR)-utbildning

Alla våra chaufförer är ADR-utbildade och får lov att köra farligt gods. Det kan röra sig om allt från småburkar med kemikalier till stora IBC-behållare vars innehåll kan vara brandfarligt, giftigt, radioaktivt eller frätande.Myndigheten för samhällsskydd, MSB, är den myndighet som ger ut föreskrifter rörande farligt gods på väg. För att läsa mer om farligt gods, gå in på www.msbmyndigheten.se/farligtgods.

Vid transport av farligt gods är det många aktörer inblandade. Därför har man i boken ADR-S beskrivit vilka skyldigheter de olika aktörerna har. Varje transportör måste även knyta en säkerhetsrådgivare till sig för att få transportera farligt gods.

För transporter av så kallad värdeberäknad mängd ska chaufförerna ha genomgått 1.3-utbildningen. Detta gäller även pack- och lagerpersonal som ibland leverarar gods till sina kunder.

Boka farligt gods-bud genom att ringa 040 – 290 300.

adr-utbildad_personal