Miljöredovisning

Med miljön i fokus

Under åren har vi servat våra kunder med varierande storlek på fordon, allt ifrån personbilar till tunga lastbilar, främst av märket Mercedes. Verksamheten utgår från Malmö och vårt arbetsområde sträcker sig framförallt i Öresundsregionen och Skåne. Transporter till övriga Sverige och resten av Europa förekommer också.

Transporterna ökar och utgör ett växande globalt miljöproblem. Vi i vårt lilla företag vill dra vårt strå till stacken och minska koldioxidutsläppen och vår klimatpåverkan genom att köra med så moderna och bränslesnåla fordon som möjligt.

Miljötänkandet präglar alltmer vår vardag. Omsorg om miljön måste genomsyra all vår verksamhet och vårt dagliga arbete. Erhållandet av ISO 14001-certifieringen har stärkt oss. Budakuten innehar även Svenska Åkeriförbundets Miljöcertifikat nr. 105.

Miljöarbetet ska genom en öppen dialog med våra kunder, leverantörer och andra intressenter också stärka förtroendet för oss som företag. En hel del av våra kunder ser idag positivt på vårt miljöarbete.

För utförligare information om vårt miljöarbete samt kort- och långsiktiga miljömål ombeds ni kontakta mig, administratör och miljöansvarig på Budakuten, Andreas Åberg.

Vi skickar gärna prospekt till er.

Andreas Åberg
Miljöansvarig, Budakuten